logoLinkedInmail

leiderschap in organisaties 1

introductie

Door mijn werken aan leiderschap in organisaties draag ik bij aan:

  • Een hogere effectiviteit van individuen en teams in hun werksituatie
  • Heldere organisatorische en zakelijke doelstellingen van ondernemingen
  • De loopbaan- en levensvervulling van leiders en professionals

Ik werk voor organisaties in beweging en met mensen die professioneel en persoonlijk voor forse uitdagingen staan. Door gericht aandacht te geven aan leiders en teams op sleutelposities, draag ik bij aan een klimaat waarin ieder met hart en ziel kan werken.

Ik help bij het maken van keuzes en het uitzetten van een nieuwe koers. Ik bevorder persoonlijke én team effectiviteit. Mijn stijl is aanmoedigend, waar nodig confronterend, maar vooral verbindend, gericht op het bereiken van resultaten.