logo

leiderschap in organisaties 1

conflictoplossing

Conflict oplossing

Waar wordt samengewerkt ontstaan ook spanningen: tussen individuen en tussen teams. Ik gebruik een evenwichtige aanpak bij het helpen oplossen daarvan.

Ik praat individueel met partijen, breng de conflictstof in kaart, verken oplossingsrichtingen en werk vervolgens naar een voor partijen bindende oplossing.

  • Bemiddeling bij conflicten