logoLinkedInmail

leiderschap in organisaties 1

teamsbouwen

Leiderschaps ontwikkeling

Leiders en managers staan voor een dubbele opgave: enerzijds realiseren van harde bedrijfsdoelen; anderzijds stimuleren en motiveren van werknemers tot het leveren van hoge prestaties. Zij doen continu kritische leerervaringen op en maken in hun loopbaan een veranderingsproces door dat leidt tot steeds nieuwe denkwijzen en opvattingen.

Succesvolle leiders nemen de tijd voor reflectie, zij werken gericht aan hun zelfbeeld en aan het herkennen van hun eigen emoties. Zij zijn authentiek. Door regelmatig spiegelende gesprekken te voeren confronteer ik leiders en managers met de consequenties van hun beslissingen en voeg ik waarde toe aan de slagkracht van zowel de leider als zijn team.

  • Individuele coaching programma's
  • Team coaching sessies
  • Team workshops