logoLinkedInmail

leiderschap in organisaties 1

veranderingenVeranderingen

Een nieuwe of een veranderde organisatie met méér of juist met minder mensen, kan tal van gedaanten aannemen. Organisaties en mensen 'bewegen'. Door nieuwe uitdagingen ontstaan nieuwe taken, rollen en functies. De organisatie moet door, maar lukt het de mensen mee te krijgen?

Ik ontwikkel korte, intensieve begeleidingstrajecten van individuen en teams. Die zorgen voor de energie en het momentum dat nodig is om de beweging succesvol af te ronden.

  • Quick scan van weerstanden en potentiële uitdagingen
  • Individuele- en team coaching trajecten
  • Team start-ups
  • Vertrek-en-Werk programma